Triglav © Szabó Bors

Mindössze másfél napunk volt arra, hogy kísérletet tegyünk a Triglav meghódítására. Nem fûztünk túlzott reményeket a sikerhez, amiben annak is szerepe volt, hogy az elõzetes hírek szerint a Kredaricán (a Triglav közvetlen közelében) mûködõ meteorológiai állomás elõzõ heti hójelentése 70 cm hóvastagságról számolt be. Nem voltunk felkészülve a Triglav meredek gerincének téli körülmények közötti megmászására, ezért úgy terveztük, hogy megyünk ameddig tudunk, kihasználva a rendelkezésünkre álló idõt. A másfél napos "idõkeret" kedvezõbb idõjárás esetén is elég szûk erre a feladatra, ezért az útvonalválasztásnál ez volt a legfontosabb szempontunk.

Az egyik legkönnyebb út, mely a Triglavra vezet, Rudno Poljéról, 1347 m tengerszint feletti magasságból indul. A távolságot tetkintve biztosan nem ez a legrövidebb út (s talán idõben sem), ennek ellenére könnyebb mint bármelyik másik, mert ebbõl az irányból a legkisebb a szintemelkedés. Rudno Polje Bled felõl közelíthetõ meg Gorje településen és Zatrnik síközponton keresztül. A nyeregben egy hatalmas parkoló van, itt hagyhatjuk a kocsit. Innen északnyugat felé indul egy széles, murvával felszórt dózerút. A behajtást ottjártunkkor nem tiltotta tábla, viszonylag sok autó parkolt ennek az útnak a mentén is. Ezt a lehetõséget kihasználva 1 km-rel rövidíthettük volna a túrát, s így 1410 m magaságból indulhattunk volna. Mi azonban a parkolóból indultunk. Az utat követve, annak elágazásában balra kell fordulni, majd 100-150 m múlva meredek gyalogösvény indul jobbra felfelé. Innen már mindenképpen gyalog kell menni:

Az út elsõ, meredeken emelkedõ szakaszán kb. 150 m szintet veszünk fel. Ez után egy enyhébben emelkedõ szakasz következik, mely egy völggyel párhuzamosan halad egészen az erdõhatárig. Itt hátat fordítunk a völgynek és újabb meredek emelkedõ után megérkezünk a gyönyörû Jezerce katlanba, melyet csipkés hegygerinc övez, alját pedig dús fû borítja. Megfigyelhetjük, hogy az enyhén lejtõ talajon kialakuló vízvezetõ mélyedésekben sûrûbb és élénkebb színû fû nõ, mint a köztük lévõ kissé kiemelkedõ dombokon. A katlan további érdekességei a nyugati oldalában megfigyelhetõ karrok. Jól látható, hogy a gyalogfenyõk gyökerein átfolyó és szerves savakat is szállító csapadékvíz – intenzívebb oldóképességének köszönhetõen – mély barázdákat váj a mészkõbe.

A szinte vízszintes talpú katlan után ismét meredek ösvény következik, fel kell kapaszkodnunk az 1892 m magas Studorski preval nevû hágóba. Ha ezen túljutunk, azzal a teljes túra szintmenetének egyharmadát már teljesítettük is. A nyereg túloldalán röviden, de meredeken ereszkedünk le, majd a jobb oldalunkon lévõ Tosc nevû hegy megkerülése következik. Ez az útszakasz 3 km hosszú és enyhén hullámzik, jelentõs szintkülönbséget azonban nem tartalmaz. A Tosc dél felé lefutó gerincének keresztezése nagyon szép, egy szinte függõleges sziklafal keskeny párkányán vezet az ösvény. Ezt követõen a jobboldali falat figyelve felfedezhetjük a Velo Poljén lévõ kis tanya irányát jelzõ sziklára festett tehenet , hamarosan pedig az útelágazáshoz is megérkezünk , mely nem csak a frissen fejt tej és házi készítésû sajtok szempontjából érdekes. Velo Poljén keresztül vezet az út Dolicra, ahonnan szintén indítható csúcstámadás a Tiglavra, vagy akár a visszatérés útvonala lehet. Innen közelíthetõ meg a Bohinji-tó és Dolic között húzódó Triglávi Hét Tó völgye (Dolina Triglavskih Jezer) is, mely a környék egyik legszebb turistaútja. Ha viszont nem Velo Polje felé indulunk, hanem jobbra fordulunk, akkor 10 perc múlva meg is érkezünk az 1817 m magassan álló Vodnikov menedékházhoz. A ház legalsó szintjén kis bivak van kialakítva, mely a téli hónapokban, a ház zárvatartása idején használható. Itt segélyhívó készülék is el van helyezve. A teraszról kitûnõ kilátás nyílik. Alattunk Velo Polje, kissé jobbra már a Triglav csúcsa is látható , közvetlenül alatta pedig a Planika nevû menedékház.

Utunk következõ szakasza szinte nyíl egyenesen úticélunk felé vezet. A Vodnikov ház alatti völgyet kioldalazva, fokozatosan emelkedünk. Utunkat egy-egy rövid lánccal biztosított szakasz és kõbevájt lépcsõk teszik változatossá. A következõ pont, ahol megpihenhetünk a Konjski preval nevû hágó 2020 m tengerszint feletti magasságban. A hágó fontos útelágazás is egyben, öt jelzett és két jelzetlen út találkozik itt. Balról Velo Polje, jobbról a Krma völgy felõl érkeznek utak, egyenesen Kredarica vagy a Stanicev dom felé folytathatnánk a túrát. A balra induló, távolról is könnyen észrevehetõ út a Planika alatti meredek hegyoldalon kanyarog felfelé. Válasszuk ezt, ugyanis a Triglavra tartó út is erre vezet. A következõ 1 km-es szakaszon 400 m szintemelkedést kell leküzdenünk. A hosszas kapaszkodás után végül egy széles bal kanyart követõen meggpillanthatjuk a Planika plató peremén álló épületeket. Már csak 460 m-rel vagyunk alacsonyabban a csúcsnál. Innen kémlelve a Triglavot megfigyelhetjük jellegzetes alakját, melyrõl nevét is kapta. Láthatjuk a Triglavtól jobbra a hozzánk valamivel közelebb lévõ, s ezért magasabbnak látszó – bár valójában 139 m-rel alacsonyabb – Kis-Triglavot is, valamint a kettõ között húzódó Triglav-gerincet. Ugyanakkor azon is elgondolkodhatunk, hogy a térképen jelzett út vajon merre vezet, ugyanis az ebbõl az irányból igazán monumentális látványt nyújtó hegyre vezetõ útnak szinte semmi nyomát nem látjuk.

Valójában két út között választhatunk. Az egyik szinte egyenest a Kis-Triglavnak tart, s annak megmászását követõen a Triglav gerincén vezet a fõcsúcsig. A másik út kis kerülõt tesz nyugat felé egy egyre szûkülõ katlanban, s végül déli irányból közelíti meg a csúcsot. Tavaszi túra esetén mindenképpen az elsõként említett útvonalat érdemes választani, mert a másikon jóval több hóval kellene szembenéznünk. A házat magunk mögött hagyva egy meredek törmeléklejtõn közelítjük meg a Kis-Triglav déli falát. Itt balra vezet az út, majd egy széles jobb kanyarral fokozatosan kapaszkodik felfelé. A kövekezõ szinte függõleges fal mellett kis hasadékot találunk, melyben már beépített drótkötél segíti elõrejutásunkat. Ennek tetején néhány négyzetméteres vízszintes területet találunk, ilyenre a késõbbiekben már nem számíthatunk, az út innentõl ugyanis végig meredeken felfelé tart egészen a Kis-Triglav csúcsáig. Ez a szakasz végig mesterséges eszközökkel van biztosítva. Több emléktáblát is találunk, melyek szerencsétlenül járt turistákra emlékeztetnek. A legtöbb tábla villámcsapás által okozott balesetrõl számol be, ami azt a tanulságot is hordozza, hogy nyári zivatar közeledte esetén a lehetõ leghamarabb meneküljünk le a gerincrõl! Ahogy felfelé haladunk egyre inkább kitárul az északi irányban is a kilátás, megpillantjuk a Triglavski dom épületcsoportját is és láthatjuk az onnan a csúcs felé vezetõ utat. A Triglavot azonban takarja kisebbik szomszédja egészen addig a pillanatig, amíg annak csúcsára nem lépünk. Ekkor azonban ismét szemügyre vehetjük, most már igazán közelrõl. A két csúcsot összekötõ rendkívül keskeny és meglehetõsen meredek falú gerinc bejárását korlát szerûen kiépített drótkötél pálya segíti. A gerincen átjutva az elõzõ csúcsra felvezetõ útszakaszhoz hasonló, de talán még meredekebb mászás következik, melyet szintén mesterséges biztosító eszközökkel láttak el. A 2864 m magas csúcs tetején kerek épület áll , melybe néhány ember behúzódhat ha az idõjárás erre kényszeríti. Ha szerencsénk van és nem burkolódzik felhõbe a csúcs, akkor csodálatos körpanorámában gyönyörködhetünk.

A visszatérésre több alternatíva is adódik. Leereszkedhetünk a csúcs déli oldalán, ahonnan visszatérhetünk Planikára, vagy azt kikerülve Dolic felé folytathatjuk a túrát. Mehetünk a keletre tartó úton, mely a Soca völgye felé vezet. Választhatjuk azt az utat, amelyen felfelé jöttünk, vagy annak azt a variációját, mely Kredaricát is érinti. Ebben az esetben ismét végig kell haladnunk a Triglav gerincén. A Kis-Triglavot magunk mögött hagyva találjuk meg az elágazást Kredarica felé. Ez az út minden eddiginél meredekebb, de biztosító eszközökkel kiválóan el van látva. Lassú, figyelmes léptekkel minden különösebb probléma nélkül érhetjük el a fal alját. Innen még egy rövid törmeléklejtõ (vagy hólejtõ) keresztezése vár ránk, és további néhány lépés megtétele után a Triglavski dom teraszán pihenhetünk meg, vagy a ház mellett álló kápolna hûvösét élvezhetjük. Újabb útválasztási lehetõségek sokasága kínálkozik, melyeket felsorolni is sok lenne. Ha Rudno Poljére kívánunk visszatérni, akkor egy nagyon egyszerû lehetõség adódik. Kredaricáról vezet egy meredek, de a legelsõ szakaszától eltekintve könnyen járható út a Konsjski prevalba, ahonnan a már ismert úton 3-4 óra alatt kényelmesen elérhetjük túránk kiindulóhelyét.


Utolsó módosítás: 2003.06.21.